Bezig met laden...

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Versie 2.0 | Bogramatic bv | mei 2023

Bogramatic bv, gevestigd Feansterdyk 49 te Akkrum, Nederland, (hierna: “wij” of “ons”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website / platform van www.bogramatic.nl (hierna: “platform”). In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. De privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site respecteren wij en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

Het kan voorkomen dat deze Privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacy- en cookieverklaring op het platform en website te plaatsen.

Waar in dit privacystatement het woord ‘gegevens’ wordt gebruikt, heeft dat uitsluitend de betekenis van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Verzamelde gegevens

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via het platform verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van het platform. Als u bestellingen wilt doen, moet u eerst klant/partner worden van ons en vragen wij u om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens te verstrekken. U kunt dan op het platform een persoonlijk account aanmaken. Als u een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een server. In uw account slaan wij informatie op die u zelf heeft ingevuld, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Ook kunt u in uw account uw voorkeursinstellingen vastleggen. Tenslotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres), en verwerken wij cookies, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken van het platform en voor het personaliseren van het platform.

De verwerkingsgrondslag is het nakomen van de overeenkomst tussen u en ons. Voor specifieke situaties die niet direct samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst hebben wij uw toestemming nodig. Deze toestemming zal in die gevallen gevraagd worden.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen
 • Om, indien u hiervoor voorafgaande toestemming heeft verleend, u te informeren over de ontwikkeling van het platform en over speciale aanbiedingen en acties door middel van onze nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u ons dat laten weten door op de afmeldlink in de footer van de email te klikken.
 • Om het platform voor u te personaliseren en u producten aan te kunnen bevelen die u mogelijk interessant vindt.
 • Om het platform verder te en te verbeteren.

Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van moderne beveiligingstechnieken. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen. In de toekomst kan het voorkomen dat wij een of meer onderdelen van de onderneming of activa overdragen aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken.

Bewaartermijnen

Wij zullen al uw gegevens en die van uw klanten na zeven jaar verwijderen indien u gedurende zeven jaar geen gebruik meer hebt gemaakt van het platform.

Wij zullen klantgegevens verwijderen wanneer er gedurende zeven jaar geen verkoop heeft plaatsgevonden bij deze klant.

Uw rechten

U hebt op basis van de wet een aantal rechten. Deze geven wij hierna kort weer.

 • U hebt het recht om inzage te verzoeken van de gegevens die wij van u verwerken;
 • U hebt het recht om gegevens te laten wijzigen of te laten wissen;
 • U hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens beperken;
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
 • Indien een verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken;
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat wij ons niet houden aan de wet;
 • U verstrekt aan ons uw gegevens ten behoeve van het nakomen van de overeenkomst. Indien u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet nakomen.
 • Voor zover incidenteel sprake is van verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming, heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u.

Cookies

Op het platform maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van het platform naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan ons platform te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan ons platform geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van ons platform of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van ons platform.

Noodzakelijke cookies

Hieronder vindt u een lijst van cookies die gezet kunnen worden en die noodzakelijk zijn voor een correcte werking van ons platform. Indien u ervoor kiest om onderstaande cookies te verwijderen of blokkeren dan kunnen wij geen garantie geven over een correcte werking van het platform.

Naam
Sessie id Geplaatst door
Bogra-matic Doel
Transactie data verwerken t.b.v. bestellingen

Targeting cookies

Hieronder vindt u een lijst van targeting cookies die geplaatst kunnen worden en die gebruikt worden voor commerciële doeleinden waaronder het meten van transacties van derde partijen zoals Google Analytics.

Naam
Google Analytics
Geplaatst door
Bogramatic
Doel
Effectiviteit en gebruik portal inzichtelijk krijgen

Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens

Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u contact opnemen met onze klantenservice, via: info@bogramatic.nl. Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens.